Izolacja rur centralnego ogrzewania - czego będziesz potrzebować do ocieplenia?

Do wykonania izolacji rur centralnego ogrzewania potrzebne są: otulina (np. ROCKWOOL 800), segmenty kolanowe wycięte z otuliny oraz samoprzylepna taśma aluminiowa.

Otulina z wełny skalnej

Do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych (w tym centralnego ogrzewania), ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz izolacji przeciwkondensacyjnej pary wodnej można stosować otulinę z wełny skalnej.

Przykładem takiej otuliny jest produkt otulina ROCKWOOL 800 wykonany z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej wzmocnionej zbrojeniem oraz z zakładką samoprzylepną. Folia wzmacnia otulinę, podnosi standard izolacji i poprawia estetykę. Specjalne nacięcia wewnętrzne otuliny ułatwiają montaż izolacji na rurociągach.

Otulina ROCKWOOL 800 zabezpiecza także przewody grzewcze przed rozprzestrzenianiem ognia w trakcie pożaru. Ma klasę reakcji na ogień A2-s1,d0, czyli jest niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia, zwiększa więc odporność ogniową budynku oraz poprawia bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Parametry użytkowe otuliny ROCKWOOL 800:

- Współczynnik przewodzenia ciepła ograniczony do wartości 0,033 W/mK, mierzonej w temp. 10°C;

- Lambda 0,035 W/mK, mierzona w temp. 40°C (najczęściej spotykana średnia temperatura pracy izolacji), pozwala dobrać optymalną grubość izolacji;

- Jest trwała, odporna na czynniki atmosferyczne, korozję chemiczną i biologiczną;

- Gwarantuje stabilność wymiarową wykonanej izolacji w pełnym zakresie temperatury stosowania;

* Montaż otuliny jest szybki i łatwy, a zakładka samoprzylepna zapewnia szczelne i trwałe zamknięcie otuliny.

Na proste odcinki rur nakłada się otulinę ROCKWOOL 800. Montaż ułatwiają wzdłużne nacięcia otuliny, umożliwiające jej rozchylenie i wygodniejsze nałożenie na rurociąg. Po dopasowaniu izolacji połączenie wzdłużne należy zakleić za pomocą zakładki samoprzylepnej, którą posiada każda otulina. Poszczególne odcinki otulin trzeba dokładnie dopasować, dociskając je do siebie. Połączenia poprzeczne powinny być dodatkowo zaklejone po obwodzie aluminiową taśmą samoprzylepną.

Izolując rurociągi na kolanach, trzeba przygotować segmenty kolanowe, docinając je ostrym nożem. Ilość segmentów potrzebnych do uformowania izolacji zależy od średnicy rury, promienia krzywizny i kąta krzywizny. Przygotowane elementy nakłada się na rurociąg, dopasowując je do siebie i do średnicy rur. Miejsce styku odcinków izolacji dokładnie zaklejamy samoprzylepną taśmą aluminiową.

Izolacja rur centralnego ogrzewania - czego będziesz potrzebować do ocieplenia?

Jak dobrać grubość izolacji?

Do tego przyda się program kalkulacyjny HEATROCK - nowoczesne i profesjonalne narzędzie, ułatwiające dobór grubości izolacji w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa i chłodnictwa. Program HEATROCK dobiera grubość izolacji na podstawie norm lub rozporzą­dzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, podając przy tym szczegółowe wyniki obliczeń. Grubość izolacji wyznaczana jest według różnych kryteriów: dobór według rozporządzenia WT 2017-2021, zgodnie z normą PN-B-02421:2000 lub zgodnie z normą PN-EN 12241:2010. Brane są także pod uwagę takie kryteria, jak:

– straty ciepła jednostkowe i całkowite,

– temperatura powierzchni zewnętrznej elementu,

– zabezpieczenie przed wykropleniem wewnętrznym i zewnętrznym,

– temperatura końcowa medium płynącego,

– czas zmiany temperatury medium nieruchomego,

– zabezpieczenie przed wykropleniem wewnętrznym lub zewnętrznym na powierzchni (punkt rosy).

Program do pobrania:  https://www.rockwool.pl/wsparcie/narzedzia/kalkulator-heatrock/