Wełna mineralna czy styropian: na co się zdecydować?

Dlaczego akurat te dwa materiały izolacyjne bierzemy pod uwagę? Bo to najpopularniejsze materiały, jakimi ociepla się budynki. Na który z nich się zdecydować? By podjąć decyzję, trzeba poznać ich cechy i dostosować materiał do swoich potrzeb i oczekiwań.

Zacznijmy od produkcji. Z czego są powstają poszczególne materiały izolacyjne? Wełna mineralna, czyli skalna i szklana, to materiały naturalne. Skalna powstaje w procesie wytapiania skały, m.in. bazaltu i gabro, w bardzo wysokiej temperaturze. Powstałe w ten sposób włókna formuje się do odpowiedniej formy mat, płyt czy otulin. Z kolei wełna szklana powstaje z wytopionego w bardzo wysokiej temperaturze piasku kwarcowego oraz stłuczki szklanej. Wytopiona masa jest rozwłókniana i łączona lepiszczem.

Styropian EPS - polistyren ekspandowany, potocznie nazywany styropianem, produkuje się go ze spienionego polistyrenu, który kilkadziesiąt razy zwiększa swoją objętość. 98% zawartości styropianu stanowi powietrze zamknięte w porowatych komórkach struktury.

Z procesu produkcji i składników wynikają cechy wełny mineralnej i styropianu. Najważniejsze z nich to termoizolacyjność, odporność na ogień, izolacyjność akustyczna oraz trwałość. Zobaczmy, jak to wygląda.

Wełna mineralna czy styropian: na co się zdecydować?

Termoizolacyjność

Określa ją współczynnik przewodzenia ciepła λ wyrażany w [W/(mK)]. To parametr charakteryzujący właściwości cieplne materiału budowlanego.

Wełna mineralna skalna i szklana

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi od 0,030 do 0,045 [W/(mK)].

Styropian EPS

λ styropianu wynosi od 0,031do 0,044 [W/(mK)].

Jak widać, współczynnik λ styropianu i wełny mineralnej jest praktycznie taki sam.

Odporność ogniowa i klasa reakcji na ogień

Wełna mineralna skalna i szklana

Wełna skalna ma najwyższą z możliwych klasę reakcji na ogień, czyli A1, co oznacza, że kwalifikuje się ją jako materiał niepalny. Wytrzymuje temperaturę do 1000°C. Szklana jest także ognioodporna i wytrzymuje nieco niższą temperaturę ok. 600-700°C.

Styropian EPS

To materiał mający najniższą klasę reakcji na ogień, czyli F. Jeżeli styropian nie ma dodatków środków opóźniających palność, to w ogóle nie jest badany pod kątem palności. Natomiast z dodatkiem tych środków uzyskuje klasę E, czyli jest palny.

Zatem analizując te właściwości, widać, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, to wełna ma zdecydowaną przewagę.

Wełna mineralna czy styropian: na co się zdecydować?

Izolacyjność akustyczna

Jak skutecznie wycisza dany materiał izolacyjny, zależy od tego, jak pochłania dźwięki. Określa to współczynnik αw – im wyższy, tym lepiej są pochłaniane dźwięki. Najwyższą klasę izolacyjności akustycznej A mają materiały o współczynniku αw od 0,90 do 1,00, klasa B to αw 0,80-0,85, klasa C to αw między 0,60 a 0,75, klasa D – od 0,30 do 0,55 oraz najniższa klasa E od 0,15 do 0,25. Jak zatem pochłaniają dźwięki wełny i styropian?

Wełna mineralna skalna i szklana

Obie te wełny doskonale pochłaniają dźwięki. Współczynnik pochłaniania dźwięku αw jest najwyższej klasy A i wynosi od 0,8-1,0 (w zależności od grubości materiału izolacyjnego).

Styropian EPS

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw nie jest deklarowany.

Trwałość izolacji

Co oznacza trwałość w przypadku materiałów izolacyjnych? Jest to niezmienność i stałość parametrów fizycznych tego materiału w okresie eksploatacji.

Wełna mineralna

Przy obecnej długości życia obiektów budowlanych, które zostaną ocieplone wełnami mineralnymi, czyli szklaną lub skalną, zmiany praktycznie nie zachodzą. To najbardziej trwałe materiały izolacyjne.

Jednak jest pewna różnica między wełną szklaną i skalną. Płyty z wełny skalnej mają najwyższą gęstość (nawet do 200 kg/m3), dzięki czemu są bardzo wytrzymałe na ściskanie i mogą być poddawane dużym obciążeniom. Dlatego trwałość izolacji z wełny skalnej ROCKWOOL określa się na około 55 lat. Natomiast szklana wełna ma mniejszą gęstość (do 150 kg/m3) i w przypadku stosowania jej w dachach i ścianach działowych istnieje ryzyko osiadania.

Styropian EPS

Jeżeli na płyty styropianowe będą padały promienie słoneczne, może dochodzić do kumulacji energii cieplej, a w wyniku tego mogą pojawić się zmiany polegające na mięknięciu i topnieniu. W miejscach, gdzie styropian jest narażony na podwyższoną temperaturę, mogą pogarszać się jego własności, a tym samym przegród budowalnych. Poza tym z biegiem lat styropian może tracić stabilność wymiarową.

Wełna mineralna czy styropian: na co się zdecydować?

Paroprzepuszczalność

Wełna mineralna

To materiał o wysokiej paroprzepuszczalności, dzięki czemu para wodna w swobodny sposób wydostaje się z przegród  budynku. Współczynnik oporu dyfuzyjnego wełny wynosi od 1 do 3.

Styropian

Ma bardzo niską paroprzepuszczalność. Jego współczynnik oporu dyfuzyjnego wynosi do 30 do 300, stanowi więc barierę paroszczelną dla wilgoci technologicznej w ścianach.

Zatem wełna mineralna zapewnia zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach, a przy tym zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni.

Dla środowiska

Ze względu na nasze zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko, bardzo istotnym jest fakt, że wełna mineralna (skalna i szklana) jest materiałem naturalnym, powstającym ze skał lub szkła. To materiały izolacyjne niepalne, czego nie można powiedzieć o styropianie. Wełny nadają się do recyklingu, natomiast styropian, który powstaje w wyniku reakcji chemicznych, niestety nie.

Co więc wybrać?

Słabo izolowane ściany zewnętrzne i dach to w konsekwencji straty ciepła w budynku. By izolacja domu była nie tylko skuteczna, ale i trwała oraz bezpieczna ze względów pożarowych, zapewniła komfort akustyczny mieszkańcom, to z pewnością warto zainwestować w sprawdzoną wełnę mineralną. To inwestycja, która się opłaca!